Obsah

Organizační struktura

 

Úřad městyse Všeruby

p. Václav Bernard
starosta

p. Jiří Beran ml.
místostarosta

pí. Anna Sedláčková
účetní

Ing. Marie Homolková
podatelna, evidence obyvatel

Úřední hodiny

pondělí a středa       7:00 – 11:30  12:30 -17:00

 

 

Zastupitelstvo městyse

 • Václav Bernard
 • Jiří Beran ml.
 • Ing. Ludmila Rousová
 • Martina Pejsarová
 • Karel Rakovec
 • Jana Šupová
 • Jan Herrmann
 • Libor März
 • Jana Grebáčová
 • Břetislav Halama
 • Mgr. Renata Reifová
 • Martin Mařák
 • Vladimír Baudyš

 

Rada městyse

 • Václav Bernard
 • Jiří Beran ml.
 • Ing. Ludmila Rousová
 • Martina Pejsarová
 • Karel Rakovec

 

Finanční výbor

předseda: Břetislav Halama
členové: Vladimír Baudyš, Jana Šupová 

 

Kontrolní výbor

předseda: Jan Herrmann
členové: Mgr. Renata Reifová, Jana Grebáčová

 

Popis organizační struktury :

Úřad městyse Všeruby tvoří starosta, místostarosta a pracují zde 3 zaměstnanci. V čele úřadu je starosta, který současně plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městyse nemá další vnitřní členění.

Podatelna úřadu je místem podávání stížností, návrhů, podnětů, žádostí o informace, atd., odkud jsou tyto neprodleně předávány k posouzení a vyřízení. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta městyse.