Obsah

Organizační struktura

 

Úřad městyse Všeruby

Václav Bernard
starosta

Karel Rakovec
místostarosta

Bc. Jana Válková
ekonomka

Marie Javorská
evidence obyvatel, referentka

Ing. Marie Homolková
podatelna

Úřední hodiny

pondělí a středa       7:00 – 11:30  12:00 -17:00

 

Zastupitelstvo městyse

 • Václav Bernard
 • Karel Rakovec
 • Ing. Ludmila Rousová
 • Ing. Miloslav Polák
 • Jiří Beran
 • Mgr. Renata Reifová
 • Jana Šupová
 • Jana Grebáčová
 • Martina Pejsarová
 • Jitka Frolíková
 • Monika Bernardová
 • Vratislav David
 • Radek Čára

 

Rada městyse

 • Václav Bernard

 • Karel Rakovec

 • Ing. Ludmila Rousová

 • Ing. Miloslav Polák

 • Jiří Beran ml.

 

Finanční výbor

předseda: Vratislav David

členové: Jana Šupová, Martina Pejsarová

 

Kontrolní výbor

předseda: Monika Bernardová

členové: Jana Grebáčová, Jitka Frolíková

 

Popis organizační struktury :

Úřad městyse Všeruby tvoří starosta, místostarosta a pracují zde 3 zaměstnanci. V čele úřadu je starosta, který současně plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městyse nemá další vnitřní členění.

Podatelna úřadu je místem podávání stížností, návrhů, podnětů, žádostí o informace, atd., odkud jsou tyto neprodleně předávány k posouzení a vyřízení. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta městyse.