Obsah

Vyhlášky

 

Název vyhlášky

Číslo vyhlášky

Datum schválení 

Datum účinnosti

Pozbytí platnosti 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 1/2019 16.12.2019 1.1.2020  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů OZV č. 2/2019 16.12.2019 1.1.2020  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného OZV č. 3/2019 16.12.2019 1.1.2020  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Všeruby OZV č. 4/2019 16.12.2019 1.1.2020  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2018

20.12.2018

1.1.2019

31.12.2019

 

Zrušovací obecně závazná vyhláška - Řád veřejného pohřebiště

OZV č. 2/2018

10.12.2018

30.12.2018

 
Zrušovací obecně závazná vyhláška - Požární řád

OZV č. 1/2018

10.12.2018

30.12.2018

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2016.pdf

21.1.2016

8.2.2016

31.12.2018

Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Všeruby

OZV č. 01/2015.pdf

 18.5.2015

 3.6.2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

OZV č.2/2013 .pdf

 20.6.2013

12.7.2013

31.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o pohybu psů  a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v městysi Všeruby a jeho   částech k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

OZV č.1/2013 .pdf

20.6.2013 

12.7.2013

 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místním  o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání   a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 01/2012.pdf

 13.12.2012

1.1.2013

 7.2.2016

Obecně závazná vyhláška obce Všeruby č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 OZV č. 1/2007

 20.12.2007

 1.1.2008

 31.12.2012

Obecně závazná vyhláška č.3/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

 OZV č.3/2004

11.12.2004 

 1.1.2005

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2004 o místních poplatcích

 OZV č. 2/2004

 30.9.2004

 1.1.2005

 11.7.2013

Obecně závazná vyhláška obce Všeruby č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 OZV č.1/2004

 26.2.2004

 16.3.2004

 31.12.2007

 Obecně závazná vyhláška obce Všeruby č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 OZV č.1/2003

 18.12.2003

 16.1.2004

 15.3.2004

 Obecně závazná vyhláška obce Všeruby č.2/2002 - Řád veřejného pohřebiště

OZV č. 2/2002

 24.9.2002

 10.10.2002

29.12.2018

 Vyhláška č.1/2002 o vytvoření nové části obce Všeruby- Sruby

OZV č.1/2002

 11.7.2002

 1.9.2002

 

 Obecně závazná vyhláška obce Všeruby č.4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 OZV č.4/2001

 10.12.2001

 1.1.2002

 15.1.2004

 Obecně závazná vyhláška obce Všeruby č.3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 OZV č. 3/2001

 10.12.2001

 1.1.2002

 2.6.2015

Vyhláška obce Všeruby č.1/2001 o umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení

1/2001

 

 1.9.2001

 

 Vyhláška  č.1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 1/98

 11.6.1998

 1.7.1998

 31.12.2004

 Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na mateřskou školu a školní družinu

 

 10.3.1998

 1.9.1998

 31.12.2004

 Vyhláška č. 4/96 o místních poplatcích

 4/96

19.12.1996 

 3.1.1997

 31.12.2004

 Vyhláška o zákazu vypouštění a volného pobíhání psů a hospodářského zvířectva na veřejném prostranství a veřejných komunikacích v obci Všeruby

 3/96

 19.12.1996

 3.1.1996

 11.7.2013

Vyhláška č.2/1996 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 2/1996

 5.12.1996

 21.12.1996

 31.12.2004