Obsah

Důležité zákony a vyhlášky

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních   práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k   informacím

zákon č. 227/2000 Sb.

O elektronickém   podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r.   2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a   rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 200/1990 Sb.

O přestupcích

zákon č. 183/206 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech   a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních   údajů

zákon č. 137/2006 Sb.

O veřejných zakázkách