Obsah

Volby do zastupitelstev krajů

Typ: ostatní
Volby do zastupitelstev krajů 2020V pátek 2. října od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 3. října od 8:00 do 14:00 se konají volby do krajských zastupitelstev.

 

Kdo smí volit a jak se prokázat

Právo promluvit do složení krajů a Senátu mají jen lidé starší osmnácti let, s českým občanstvím a s trvalým pobytem v České republice. Osmnáct musí být voliči nejpozději ve druhý den voleb.

Volební komisi je třeba doložit totožnost a trvalý pobyt platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Žádný jiný doklad nemá relevanci, volič neuspěje s rodným listem, řidičským průkazem ani tramvajenkou. Důležité je myslet i na to, že občanka nebo pas nesmí mít prošlou platnost, byť by to bylo o jediný den.

 

Na čase záleží

V pátek se volební místnosti otevřou v 14:00 a zavřou ve 22:00 hodin, v sobotu budou v provozu od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud někdo dorazí po těchto hodinách, má smůlu a o svoje volební právo přijde.

 

Za plentu se musí

Dát lístek do správné obálky, případně ho opatřit preferenčními kroužky, se musí v prostoru k tomu určeném – za plentou. Naopak vhodit obálku s hlasem do urny, je třeba před zrakem komise. Ani s jedním nesmí nikdo z členů komise pomáhat.

Pokud volič pomoc potřebuje kvůli zdravotnímu postižení, smí ho za plentu někdo doprovodit a pomoci mu s vyplněním i umístěním obálky do urny. Opět ale platí, že to nemůže být nikdo z členů volební komise.

 

Barva obálek

Hlasovací lístky do krajských zastupitelstev mají šedou barvu, stejně tak obálky, do nichž se vybraný lístek musí vložit. Lístky a obálka do prvního kola senátních voleb jsou žluté. Pokud volič obálky zamění, neplatí ani jeden z jeho hlasů. Stejně tak nelze dát krajský a senátní lístek do jedné obálky, každý musí být ve své, barevně shodné obálce a musí v ní být sám bez jakýchkoli dalších hlasovacích lístků. Ve druhém kole senátních voleb jsou lístky a obálky šedé, ale už si je není s čím splést. Každý je dostane až přímo ve volební místnosti od komise, na druhé kolo už se do schránek neposílají.

 

Kroužky

V krajských volbách je možné dát preferenční hlas až čtyřem lidem na vybrané kandidátce – kroužkovat napříč několika kandidátkami možné není, volič si musí vybrat jednu stranu, hnutí nebo předvolební koalici. Je potřeba zakroužkovat číslo před jménem preferovaného kandidáta nebo kandidátů.

Když bude člověk podtrhávat, křížkovat nebo dávat do srdíček, je to stejné, jako kdyby žádné preferenční hlasy nedal, platný bude jen hlas pro kandidátku jako celek. Stejně tak, pokud bude na lístku zakroužkováno číslo u více než čtyř politiků. Bude-li jich méně, nevadí. Aby mohl kroužkovaný kandidát začít „přeskakovat“ nahoru, musí dostat aspoň pět procent z hlasů, jež jeho strana, hnutí nebo koalice celkem obdrží.

Ve volbách do Senátu si volič vybírá jednoho kandidáta, lístek s jeho jménem vloží do obálky. Protože si vybírá jednoho konkrétního člověka, nekroužkuje. Nicméně když někdo jméno kandidáta perem obkrouží, nemá to vliv na platnost hlasu.

 

Lístek neplatí

Hlas je ztracený, když bude volební lístek ve špatné obálce nebo v obálce nebude vůbec, případně když bude lístků uvnitř víc. Neplatí ani přetržený (natržený nevadí, ale není problém požádat komisi o náhradní, když si volič není jistý, jestli míra natržení jeho lístku už není za hranou) a musí jít o oficiální lístek, nadepsat si doma vlastní nelze.

Stejně tak nemá cenu připisovat k předtištěným jménům nějaká nová, případně ta stará přepisovat, hlas pro takového „kandidáta“ komise nezapočítá, ale celý lístek zůstane platný i po takových úpravách. Co se týče vlivu připojování vzkazů nebo obrázků na platnost hlasu, lze použít úvodní větu z památníků: Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat.

 

Komise do domu

Pokud někomu brání zdravotní problémy nebo jiná vážná překážka, aby přišel do volební místnosti, dva členové komise dorazí za ním domů s přenosnou urnou. Žádosti o tuto návštěvu se adresují obecnímu úřadu, ve dny voleb už přímo komisi – oboje stačí telefonicky. Pokud je ale člověk v nemocnici, která se nachází v jiném kraji, než kde má trvalé bydliště, žádná komise nedorazí.

 

Voličský průkaz ano, ale

Do krajů lze volit na voličský průkaz, ale jenom v rámci územního obvodu, kde má člověk trvalé bydliště. To znamená, že obyvatel Všerub může s průkazem vyjevit své politické cítění v Plzni, Nepomuku nebo Tachově, ale v Českých Budějovicích či v Příbrami už bude mít smůlu. Nemusí být v obci, kde trvale pobývá, ale musí být ve svém kraji.

Se senátními volbami je to stejné, člověk nemusí být přímo ve svém městě, ale za hranicemi územního vymezení daného volebního obvodu pro volby do senátu pozbývá průkaz smyslu.

Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Osobně si můžete vyzvednout voličský průkaz do 30. září do 16:00 hodin na úřadě v místě trvalého pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Voliči v karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Voliči, kteří budou v době voleb v izolaci nebo karanténě z důvodu COVID-19, nemohou volit ve volebních místnostech. Mohou však využít zvláštní způsoby hlasování, a to hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování), hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

 

Porušování zákona

Když si člověk všimne, že před volební místností někdo rozdává pětistovky za předchystané hlasovací lístky nebo jakkoli jinak manipuluje s výsledkem voleb či pravidly, může to nahlásit komisi nebo rovnou policii. Na tu by se měl každý obrátit i v případě, kdyby na nezákonné chování narazil u členů komise, třeba kdyby od voličů přebírali obálky s tím, že je do urny dají později sami.

 

Informační leták jak volit
Nejdůležitější info k volbám
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů 2020
Informace pro voliče v karanténě
Obecné informace k voličským průkazům

Přílohy

Vytvořeno: 16. 9. 2020
Poslední aktualizace: 24. 9. 2020 09:56
Autor: