Obsah

Údržba veřejné zeleně v okolí kostela sv. Michaela Archanděla

Spolek dobré pohody ve spolupráci s městysem Všeruby při údržbě veřejné zeleně v okolí kostela sv. Michaela Archanděla a přilehlém hřbitově ve Všerubech.

Moc děkuji Spolku dobré pohody za pomoc při údržbě veřejné zeleně. Městys Všeruby se v letošním roce potýká s nedostatkem zaměstnanců, kteří v minulých letech údržbu zajišťovali. V minulých letech se o údržbu staralo až 7 sezonních údržbářů veřejné zeleně. Každé toto pracovní místo bylo z větší části podpořeno z fondů EU nebo státních dotací. Dnes, kdy se situace na trhu práce rapidně změnila, je téměř nemožné získat jakoukoli pracovní sílu. V domažlickém okrese je situace o to složitější, že v našem okrese je jedna z nejmenší nezaměstnanosti (2.1 %). Dík patří každému, komu není lhostejný vzhled obce, ve které žije a v rámci svých možností udržuje veřejná prostranství ve svém okolí.