Obsah

Terénní úpravy v Maxově

Díky terénním úpravám a výsadbě zeleně zaznamenal kostel a jeho přilehlé okolí nepřehlédnutelnou proměnu, na kterou mohou být maxovští právem hrdí!

Zrekonstruovaná stoletá hasičská zbrojnice a kostel sv. Jana Křtitele patří k dominantám obce Maxov. A právě u kostela byl v posledním týdnu vybudován nový chodník a parkoviště. 

Velký dík patří společnosti COLAS CZ, a.s., jmenovitě Filipovi Ticháčkovi, Pavlu Jadlovskému a jejich spolupracovníkům, firmu Lukáše Čermáka a rovněž občanům obce Maxov, kteří se neváhali zapojit do úprav prostranství maxovského kostela - jmenovitě paní Anně Thomové, Martě Řezníčkové, Janě Grebáčové, Julia Becker, manželům Šmejkalovým, Danovi a Magdalénce Prokešovým.