Obsah

Maxovská pouť

23. 6. 2018 proběhla tradiční pouť na Maxově.

 

 

Jako každý rok, oslavili i letos na svátek sv. Jana Křtitele maxovští pouť. V krásně zrekonstruovaném kostele sloužil eschlkamský farář Engelbert Ries spolu s mrákovským panem farářem Przemyslawem Ciupakem poutní mši svatou věnovanou všem zemřelým a žijícím maxovským rodákům. V průběhu mše zpívaly sestry Kollerovy, jejichž písničky a melodie se dotkly srdce všech věřících. Během krátkého přivítání nezapomněl Hans Schlosser poděkovat především svému předchůdci Josefovi Neumeierovi, Josefovi Plötzovi a jejich přátelům, kteří se zasloužili o současnou podobu maxovského kostelíka. Poděkoval také starostovi městyse Všeruby Václavu Bernardovi a zastupitelce městyse Janě Grebáčové za snahu o zachování tradice maxovské pouti a rodině Šmejkalové za to, že se o kostel starají. Největší poctou bylo pro maxovské, že na pouť zavítali stejně jako v minulých letech i patroni kostela, hraběnka a hrabě Sissy a Alexandr Schönbornovi s rodinou. Po mši svaté se všichni poutníci přesunuli k bývalé hasičské zbrojnice, kde na všechny čekala nejen hudba, ale i vynikající koláče od Marty, klobásy a další občerstvení.

Ing. Marie Homolková – městys Všeruby