Obsah

Poděkování

Typ: ostatní
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na spolupráci pořádaných akcí u příležitosti konaných v rámci Česko-bavorských týdnů. Jedná se o akce Česko-německé svatojakubské dny, které proběhly ve dnech 21. - 23. 7. 2017, a o Oslavy 300 let od dobudování kostela sv. Anny na Tanaberku 30. 7. 2017.

zde ke stažení

 

Velké díky patří:

 • městysu Všeruby,
 • městu Kdyně,
 • obci Nová Ves,
 • panu faráři Miroslavu Kratochvílovi,
 • všem aktivním členům spolku Tanaberk, kteří pečují o kostel sv. Anny a jeho okolí na vrchu Tanaberk, a kteří se podílejí na přípravách a organizaci různých kulturních, společenských a duchovních akcí a děkuji za jejich mimořádné členské příspěvky a finanční podporu,
 • panu Štěpánu Bečvářovi,
 • panu Václavu Schleissovi,
 • firmě DOHAS s.r.o.
 • Děkuji JSDHO Všeruby a zaměstnancům ÚM Všeruby, kteří již od čtvrtka pilně 29. 7. pracovali na přípravách Oslav 300 let od dobudování kostela sv. Anny na Tanaberku a následném odklízení.
 • JSDHO Všeruby a JSDHO Hyršov za pomoc při organizování a přípravách kulturních, společenských a sportovních akcí, a při zajišťování péče o veřejnou zeleň.
 • ZOD Mrákov a celému realizačnímu týmu za vzorně připravené a kvalitně zpracované občerstvení připravené u příležitosti konání Česko-německých svatojakubských dní ve dnech 21. – 23. 7. 2017.
 • Děkuji paní Husníkové a panu Husníkovi, za to jak přistoupili k návrhu směny pozemků, díky které mohla být realizována stavba polní cesty. Rovněž děkuji za toleranci z jejich strany v případě pořádání akcí většího rozsahu zde na Tanaberku, kdy je strpěno parkování na pozemcích v jejich vlastnictví.
 • A v neposlední řadě děkuji Plzeňskému kraji a Evropským fondům.

 

Velmi si Vaší podpory a pomoci vážíme!

 

                                                                                                                Václav Bernard

Starosta městyse Všeruby

Předseda spolku Tanaberk

                                                                                                                                                           


Příloha

Vytvořeno: 3. 8. 2017
Poslední aktualizace: 27. 8. 2017 23:15
Autor: