Obsah

2. místo ve sběru elektroodpadu

Typ: ostatní
2. místo ve sběru elektroodpadu 1Městys Všeruby se umístil na krásném druhém místě EEZ ligy v soutěži obcí a měst v Plzeňském kraji ve sběru vyřazeného elektrického a elektronického zařízení v kategorii do 2 500 obyvatel.

Městys Všeruby v roce 2017 odevzdal 6,85 kg elektra na jednoho obyvatele. Starosta městyse Všeruby Václav Bernard převzal z rukou radní pro Plzeňský kraj Mgr. Radky Trylčové a Ing. Jaroslava Labíka, regionálního zástupce společnosti ASEKOL a.s pro Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj, diplom a peněžitou odměnu ve výši 10 000,- Kč. Slavnostní vyhlášení proběhlo 6. září 2018 v reprezentativních prostorách hradu Klenová v rámci vyhlášení výsledků soutěže „My už třídit umíme“.

Každé ocenění výsledků naší práce potěší. Ceny a tak skvělého umístění si nesmírně vážíme. Ukazuje se, že nově nastavený systém funguje a cesta, kterou jsme zvolili, je správná. Velký dík patří občanům, kteří se do systému zpětného odběru použitého elektroodpadu zapojili a pomáhají tak chránit a šetřit životní prostředí pro další generace. Umožňujeme občanům, aby mohli lépe třídit. Snižují se nejen náklady za likvidaci směsného odpadu, ale navíc najde odevzdaný elektroodpad své další využití a nezabírá tak zbytečně kapacity míst určených pro uložení komunálního odpadu.


Vytvořeno: 11. 9. 2018
Poslední aktualizace: 11. 9. 2018 08:32
Autor: